Продуктов каталог

  0899 881 250

  КЕТ КОМПОНЕНТС ЕООД

  София, бул. "Цариградско шосе, 133

  БИЦ ИЗОТ, офис 339А

  тел. 02 8603107

  e-mail: elcomps@ketbg.com
  ykoleva@ketbg.com