Европейско финансиране

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на
ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19


Бенефициент: КЕТ КОМПОНЕНТС ЕООД
Договор № BG16RFOP002-2.073-26657-C01


Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500 лв.
европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.


Начало: 30.09.2020 г.
Край: 30.12.2020 г.

0899 881 250

КЕТ КОМПОНЕНТС ЕООД

София, бул. "Цариградско шосе", 133

БИЦ ИЗОТ, офис 613А

тел. 02 8603107

e-mail: elcomps@ketbg.com
ykoleva@ketbg.com