Мултиметър AX-MS811

Свойства:
  • автоматична смяна на обхватите
  • автоматичен индикатор на полярност
  • функция за относително измерване REL
  • тест на диоди и непрекъснатост на верига със зумер
  • универсален
  • индикатор за превишаване на измервателния обхват
  • индикатор за изтощена батерия
Тип на използвания дисплей LCD 3,75 цифри (4000)
Обхват за изм. на напрежение DC 0,1m...400m/4/40/400/500V
Точн. на изм. на напрежение DC ±(0,7% + 3 цифри)
Диап. на изм. на напрежение АС 1m...4/40/400/500V
Точн. на изм. на напрежение АС ±(1% + 10 цифри)
Диап. на изм. на съпротивление 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Точн. на изм. на съпротивление ±(2% + 5 цифри)
Диапазон на измерване на капацитет 0,001n...4n/40n/400n/4µ/40µ/200µF
Точност на измерване на капацитет ±(3% + 15 цифри)
Диапазон на измерване на честота 0,001...5/50/500/5k/50k/500k/10MHz
Точност на измерване на честота ±(2% + 5 цифри)
Коефициент на запълване 0,1...99%
Тест на диоди 1mA, 1,5V
Тест за непрекъснатост на верига звуков сигнал за R<60Ω
Външни размери (шир. х дълб. х вис.) 56 x 11,5 x 108 mm
Източник на захранване 1 батерия 3V CR2032, 
в комплекта не са включени батерии
Време за работа на батерията ~50 h
Съответствие със стандарт EN1010: 500V CAT II
Оборудване батерия; 
пластмасов калъф; 
постоянни измервателни проводници

0899 881 250

КЕТ КОМПОНЕНТС ЕООД

София, бул. "Цариградско шосе", 133

БИЦ ИЗОТ, офис 613А

тел. 02 8603107

e-mail: elcomps@ketbg.com
ykoleva@ketbg.com