Цифров мултиметър AX-MS8221B

AX-MS8221B
Производител
AXIOMET
Тип измервател
цифров мултиметър
Измерване
напрежение DC, напрежение АС, съпротивление, ток DC, ток АС
Вид на използвания дисплей
LCD 3,5 цифри (1999) 15 mm
Дискретизация
2,5x/s
Обхват за изм. на напрежение DC
200mV/2V/20V/200V/600V
Точн. на изм. на напрежение DC
±(0,5% + 3 цифри)
Диап. на изм. на напрежение АС
2V/20V/200V/600V
Точн. на изм. на напрежение АС
±(1,2% + 3 цифри)
Диап. на изм. на ток DC
200µA/2mA/20mA/200mA/10A
Диап. на изм. на ток АС(1) индиректно измерване)
2mA/20mA/200mA/10A
Точн. на изм. на ток DC
±(0,8% + 1 цифра)
Точн. на изм. на ток АС
±(1,2% + 3 цифри)
Диап. на изм. на съпротивление
200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ
Точн. на изм. на съпротивление
±(1% + 2 цифри)
Тест
1mA @2.8V
Тест за непрекъснатост на верига
<50Ω, звуков сигнал
0899 881 250

КЕТ КОМПОНЕНТС ЕООД

София, бул. "Цариградско шосе", 133

БИЦ ИЗОТ, офис 613А

тел. 02 8603107

e-mail: elcomps@ketbg.com
ykoleva@ketbg.com