Цифрови измервателни клещи AX-380

Производител AXIOMET
Тип измервател: цифрови измервателни клещи AC/DC
Диаметър на измервания проводник макс. 55mm
Тип на използвания дисплей: LCD 3,5 цифри (3999)
Диап. на изм. на ток DC: 400/2000A
Точн. на изм. на ток DC: ±(3,5% + 20 цифри)
Диап. на изм. на ток АС: 400/2000A
Точн. на изм. на ток АС: ±(3% + 10 цифри)
Обхват за изм. на напрежение DC: 400m/4/40/400/1000V
Точн. на изм. на напрежение DC: ±(0,5% + 4 цифри)
Диап. на изм. на напрежение АС: 400m/4/40/400/750V
Точн. на изм. на напрежение АС: ±(0,8% + 10 цифри)
Диап. на изм. на съпротивление: 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Точн. на изм. на съпротивление: ±(0,8% + 4 цифри)
Диапазон на измерване на капацитет: 40n/400n/4µ/40µ/100µF
Точност на измерване на капацитет: ±(3,5% + 8 цифри)
Диапазон на измерване на честота: 5,12/51,2/512/5,12k/51,2k/512k/100kHz
Точност на измерване на честота: ±(0,5% + 4 цифри)
Тест за непрекъснатост на верига acoustic indication
Тест на диоди да
Размери 275 x 96 x 50mm
Маса 565g
Източник на захранване: 1 батерия 9V 6F22, в комплекта не са включени батерии
Стандартно оборудване: измервателни проводници
Measurement: frequency, AC voltage, DC voltage, capacitance, AC current, DC current, resistance
Съответствие със стандарт EN61010 600V CAT III
Работна температура 0...40°C
Свойства:
автоматично изключване
функция HOLD (задържане на показанията на дисплея)
функция нулиране на дисплея при измервания DCA
индикатор на ниско ниво на батерията
функция REL

Бруто тегло: 0.3 kg

0899 881 250

КЕТ КОМПОНЕНТС ЕООД

София, бул. "Цариградско шосе", 133

БИЦ ИЗОТ, офис 613А

тел. 02 8603107

e-mail: elcomps@ketbg.com
ykoleva@ketbg.com